Home Co nabízíme

Co nabízíme

Krouzek_1Na naší farmě nabízíme jezdecké kroužky pro děti od sedmi let . Pod vedením zkušeného a kvalifikovaného cvičitele získají děti základní i pokročilé jezdecké dovednosti. Zájmové kroužky jsou soustředěny do tří dnů v týdnu dle počtu zájemců. Děti mají možnost navštěvovat naše koně i o víkendech.

O letních prázdninách pořádáme letní tábor pro děti ze základních škol. Tábor je určen pro všechny děti bez ohledu na jejich zkušenosti s koňmi. V náplni letního tábora není jen jízda na koni a péče o koně, ale současně probíhá i celotáborová hra, doplněná dalšími aktivitami. Za pěkného počasí je výuka jízdy na koni doplňována plavením koní v nedalekém rybníku. Strava dětí je zajištěna 5x denně, je dohlíženo na dodržování pitného režimu. Děti jsou ubytovány po dvou ve stanech s dřevěnou podsadou a pevnými lůžky. Na konci letního tábora každé dítě obdrží na památku CD s fotografiemi z celého průběhu tábora.